Kalendář akcí ve školním roce 2016/2017
091011120102030405060708

Brněnské klavírní kurzy

Brněnské klavírní kurzy 2017 "Prázdninové rozehrávání"

neděle 27. 8. až sobota 2. 9. 2017

 

Kurzy probíhají v prostorách Konzervatoře Brno. Jsou určeny mladým klavíristům všech věkových a výkonnostních kategorií, budoucím profesionálům i nadšencům a amatérům. Cílem je též nastartování zájmu žáků před začátkem školního roku.
Aktivní účastník – má nárok na individuální klavírní lekce a na účast v celém programu kurzů
Rekreační účastník – má nárok na sledování výuky a na účast v celém programu kurzů.
Doprovod dospělého -  mimobrněnští účastníci do 15 let musí mít dospělý doprovod. Může to být též rekreační účastník.
Na prázdninové kurzy může být navázáno ve školním roce konzultacemi při Klavírních sobotách nebo účastí v Kurzech mladých talentů.

Náplň „Prázdninového rozehrávání“:

  • Individuální klavírní lekce pod vedením odborného lektora
  • Sborový zpěv jako důležitá součást školení hudebníka - instrumentalisty
  • Odborná přednáška pro všechny účastníky
  • Vycházka za zajímavostmi města Brna
  • V jednání jsou lekce „Cvičení bez klavíru“ nebo lekce „Angličtina pro hudebníky“
  • Malý festival „Tři klavírní nokturna 2017“ – tři večerní koncerty jako součást kurzů
  • Závěrečný koncert účastníků klavírních kurzů včetně vystoupení sboru

Program (změna programu a rozvrhu vyhrazena)

27. srpna 2017  

od 17.00         - registrace účastníků

18.00             - zahájení kurzů, poté domluva rozvrhu individuálních klavírních lekcí

28 srpna až 1. září 2017

Během dne individuální klavírní lekce dle rozvrhu  

Dopoledne      - sborový zpěv

odpoledne       – nabídka společných aktivit

18.30              – třikrát koncert malého festivalu „Tři klavírní nokturna 2017“

2. září 2017

11.00               – závěrečný koncert účastníků

Veškeré další informace najdete v letáku:

Leták a přihláška ke stažení 

 

 


Brněnské klavírní kurzy 2016 "Prázdninové rozehrávání"
22. až 28. 8. 2016 - ohlasy účastníků

fotogalerie


Sympatické „Prázdninové rozehrávání“
PhDr. Jitka Černochová, absolventka Metodického centra JAMU, ZUŠ Prostějov

Klavírním pedagogům je známo, že během prázdninových dnů se otevírají mnohé klavírní kurzy. Mezi ně se bez veliké okázalosti  snaží zařadit i jeden nově vznikající projekt, a to Brněnské klavírní kurzy "Prázdninové rozehrávání".

Letos oslavil teprve druhé narozeniny, troufám si však říci, že nikoliv poslední. Zrodil se na půdě brněnské konzervatoře a pod vedením své zakladatelky a organizátorky Mgr. Evy Horákové zdatně sílí. Mohu vše potvrdit  vlastní zkušeností z pobytu na srpnových kurzech 2016 se svými žáky.

Cením si nejen klidného, přátelského prostředí, ale především ze všeho čišící snahy o spolupráci s dětmi a domácího prostředí, které bude hlavní devízou těchto "rozehrávání". Aktivním účastníkům byl poskytnut pestrý program, a to pět hodin výuky pedagogy klavírního oddělení brněnské konzervatoře, dále navštěvovali sborový zpěv, přednášky, relaxační cvičení, absolvovali vydatnou vycházku po kulturním Brně. Rádi vyslechli kvalitní koncerty malého festivalu "Tři klavírní nokturna", na kterých vystoupili vítězové Brněnské klavírní soutěže, pedagogové školy a na sólovém recitálu pianista a pedagog JAMU Jan Jiraský. Na Závěrečném koncertě se po slavnostním úvodu představili vybraní účastníci kurzů s krásnými klavírními výkony, úplně nakonec se předvedl sbor kurzů „Brněnská notička“.

Nakonec  bych ráda částečně ocitovala dopis jedné z účastnic, který byl poslán vedoucí kurzů Evě Horákové jako poděkování za tuto vydařenou akci:

"Díky Vám, která umožňujete dětem vstoupit na půdu brněnské konzervatoře a zahrát si pod vedením vynikajících profesorů, získávají tyto děti výjimečné zážitky na celý život a mnohdy jim pomohou při rozhodování o svém dalším studiu."

 

„Prázdninové rozehrávání“ (Dojmy z Brněnských klavírních kurzů 2016)
Alena Klímová a dcera Barborka (ZUŠ Tábor)

Již podruhé v pořadí jsme s dcerou navštívily v posledním týdnu prázdnin město Brno. Probíhaly zde opět Brněnské klavírní kurzy. Pro mě to byl týden plný odpočinku, hudby a kultury, pro Barunku pilná příprava na další školní rok s klavírem.

Klavírní kurzy navštěvujeme celkem pravidelně. Když byla dcera malá, jezdily jsme do Písku, to je od nás poměrně blízko. Pak jsme navštívily Mikulov, a tam se už pravidelně vracely. Barunka si velmi oblíbila lektorku Evu Horákovou. Poté, co vloni zjistila, že paní Horáková už v Mikulově nebude a organizuje kurzy na brněnské konzervatoři, volba byla jasná. Pojedeme do Brna na klavírní kurzy.

Přijela spokojená a plná chuti do hraní. A tak letos jsme jely zas. Bylo to moc prima. Týden plný intenzivního cvičení na klavír, hodiny s pedagogem, sborový zpěv, kreativní dílna, koncerty, prohlídka města… Je motivující, když se sejdou kamarádi, kteří se rok neviděli, vzájemně se podporují, zajímají se o to, co kdo studuje, hraje, jak se mu daří.

A přesně to jsem já, jakožto pasivní účastník a rodič, měla možnost pozorovat u své dcery. Konzervatoř Brno vytvořila výborné zázemí pro účastníky, vše probíhalo v klidu, všichni si navzájem snažili vyhovět. Po tři večery jsme se mohli setkávat na koncertech v budově školy a v neděli na závěrečném koncertě účastníků. Ať již profesionálové či studenti, všichni nám nabídli nádhernou hudbu.

Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě a vedení kurzů. V dnešní době plné shonu a neklidu je obdivuhodné a penězi k nezaplacení, když se mladí lidé rádi sejdou a ještě udělají kus práce, která přinese radost a potěšení jim i druhým.

Těšíme se se všemi v příštím roce opět na shledanou.