Kalendář akcí ve školním roce 2016/2017
091011120102030405060708

Plán školního roku

 

Září 2017

4. Zahájení školního roku v 9:00 hod. na příslušných učebnách školy

5. Dodatečné a opravné MZ z hlavních oborů

7. Dodatečná a opravná absolutoria

13. Dodatečné a opravné ústní MZ

19. Pedagogická rada v 11:00 hod.

29. a 30. Ředitelské volno

 

Říjen 2017

19. Abonentní koncert v sále školy v 19.00 hod.

24. a 25. Ředitelské volno

26. a 27. Podzimní prázdniny

 

Listopad 2017

9. Slavnostní orchestrální koncert konzervatoře Brno.

14. Abonentní koncert v sále školy v 19.00 hod.

15. Pedagogická rada v 11:00 hod. a schůzky s rodiči v 14:00 až 16:00 hod.

18. Ředitelské volno

28. Abonentní koncert v sále školy v 19.00 hod.

 

Prosinec 2017

5. Soutěž o orchestrální doprovod absolventského výkonu v 9:00 hod. 

14. Abonentní koncert v sále školy v 19.00 hod.

23. 12. až 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny

 

Leden 2018

15. až 19. Talentové přijímací zkoušky

24. Pedagogická rada v 11:00 hod.

31. Předávání pololetního vysvědčení

 

Únor 2018

Maturitní ples v kulturním centru Babylon, Kounicova ulice v Brně v 19:00 hod.

2. Pololetní prázdniny

5. až 9. Jarní prázdniny 

Absolventský orchestrální koncert v Besedním domě v 19:00 hod.

Lyžařský výcvikový kurz

 

Březen 2018

Soutěž Klasicismus a smyčcové nástroje

Slavnostní koncert Brněnské klavírní mládí 2017 v Besedním domě v 19:00 hod. 

21. Porada vedoucích oddělení

29. až 2. 4. Velikonoční prázdniny

 

Duben 2018

Absolventský orchestrální koncert v Besedním domě v 19:00 hod.

10. Pedagogická rada v 11:00 hod. a schůzky s rodiči v 14:00 až 16:00 hod.

25. Pedagogická rada 4. ročníku v 11:00 hod.

27. Předávání vysvědčení 4. ročníků v 12:45 hod.

 

Květen 2018

2. až 3. Písemná maturitní práce - společná část MZ

14. až 18. Maturitní zkoušky z hlavního oboru 

23. Pedagogická rada 6. ročníku 

21. až 25. Studijní volno 4. ročníku (svatý týden)

28. 5.  až 1. 6. Ústní maturitní zkoušky

 

Červen 2018

4. až 8. Absolutoria

11. Přijímací řízení do vyšších ročníků

15. Veřejné předávání absolventských vysvědčení a diplomů v 11:00 hod.

18. Schůzky s rodiči nově přijatých žáků v 17:00 v koncertním sále školy

20. Porada vedoucích oddělení

21. Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku

25. Pedagogická rada v 11:00 hod.

29. Předávání závěrečného vysvědčení v 9:00 hod.