Kalendář akcí ve školním roce 2017/2018
091011120102030405060708

Aktuality

6.6.6. Absolutorium

Vzdělávání v konzervatoři se zpravidla ukončuje absolutoriem v konzervatoři.

Klasifikace jednotlivých částí absolutoria v konzervatoři se provádí podle následující stupnice prospěchu:

1 výborně

2 velmi dobře

3 dobře

4 nevyhověl

Úspěšným vykonáním absolutoria v konzervatoři dosáhne žák stupně vyššího odborného vzdělání v konzervatoři .

Podrobné podmínky průběhu, organizace a ukončování vzdělávání v konzervatoři stanovuje zvláštní vyhláška ministerstva školství.