Koncerty 05/2017

Koncert ruské hudby věnovaný památce prof. Alexeje Aslamase

Inna Aslamas, Ema Jedlička Gogova - klavír

G. V. Sviridov: Hudební ilustrace k Puškinově povídce "Metelice"

Pavel Bořkovec Quartet

D. Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 8 c moll, op. 110

Filip Bandžak - zpěv

P. I. Čajkovskij: Ni slova, má lásko, Jen ten, kdo touhy zná, Serenáda Dona Juana

A. A. Aslamas: Jsem přibit k hospodskému pultu

A. P. Borodin: Ke břehům daleké vlasti

S. V. Rachmaninov: V mlčení noci tajné

G. V. Sviridov: Zimní cesta, Přijížděte k lžorám

Klavírní spolupráce: Anton Aslamas

Koncert se koná ve spolupráci s Konzervatoří Brno

středa 3. května 2017 v 19:00, Sál Konzervatoře, Lužánecká14

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Barbora Kotolová - zpěv

G. F. Händel: Ah, mio cor

C. Maria von Weber: árie a kavatina Fatimy z opery Oberon

J. B. Foerster: cyklus: Pohádka o dlouhé touze a další

Klavírní spolupráce: Zdeněk Brož

Natálie Šimonová - klavír

L.van Beethoven: Sonáta D dur "Pastorální" op. 28

R. Schumann: Symfonické etudy ve formě variací op. 13

Ondřej Vinkler - kontrabas

K. Ditters von Dittersdorf: Koncert pro kontrabas E dur, KREBS 172

Klavírní spolupráce: Irena Marečková

čtvrtek, 4. května 2017 v 19:00, Sál Konzervatoře, Lužánecká 14

Vstupné: 100,- Kč

ABONENTNÍ KONCERT KŠ/7

Jiří Dvořák - skladba, 3 ročník

J. Dvořák: Moudrá moudra - apokryfy pro soprán, bicí nástroje, harfu a klavír

Filip Chvátal - tuba, 6. ročník

B. York: Through the Tunnel

Klavírní spolupráce: Zuzana Krumlová

Klára Přecechtělová - flétna, 6. ročník

J. Gemrot: Sonatina pro flétnu a klavír

Klavírní spolupráce: Inna Aslamas

Šárka Janíková - klavír, Marie Halíková - housle, Kateřina Valášková - violoncello

V. Novák: Trio pro klavír, housle a violoncello "Quasi una ballata"

Žesťové kvinteto: Antonín Pokorný - I. trubka, Tomáš Strnka - II. trubka, Zbyněk Ketner - lesní roh, Pavel Nauš - I. trombon, Radek Novák - II. tombon

arr. B. Barnes: Three Spirituals,

J. Hnilička: Divertimento, When the Saints

L. Janáček: Ukvalské písně - výběr,

středa, 10. května 2017 v 19:00, Sál Konzervatoře, Lužánecká 14

Vstupné: 50,- Kč

Slavnostní koncert Konzervatoře Brno

Koncert se koná pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ing. Ivo Bárka

účinkují

Dominika Kvardová - harfa, 4 ročník

Marcel Tournier: Féerie - Prelude et danse

Hana Sapáková - lesní roh, 5 ročník

Paul Dukas: Villanella pro lesní roh a klavír

Klavírní spolupráce: Jarmila Mrazíková Češková

Vladimír Jindra - zpěv, 4. ročník

G. Friedrich Händel: árie Admeta z opery Admeto

Antonín Dvořák: Biblické písně č. 3,4,5

W. A. Mozart: árie Guglielma z opery Cosi fan tutte

Klavírní spolupráce: Jana Kulhánková

Tim Kadlec - flétna, 4. ročník

Paul Taffanel: Fantasie na motivy z opery Čarostřelec

Klavírní spolupráce. Inna Aslamas

Dennis Schneiderka - housle, 5. ročník

Eugene Ysaÿe: Ballade

Kamila Ozerová - klavír, 2. ročník

L. van Beethoven: Sonáta d moll op. 31, č.2

Fryderyk Chopin: Balada As dur op. 47

Hoang Anh Pham - klavír, 5. ročník

Franz Liszt: Koncertní etuda "Rej skřítků", S. 145

Nikolai Kapustin: Koncertní etuda č. 6 Pastorale

Radek Blahuš - housle, 4. ročník

Pablo de Sarasate: Cikánské melodie

Klavírní spolupráce: Libuše Pančochová

11. května 2017 v 19:30, Hlavní sál Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, Praha

Koncert barokního interpretačního semináře

Tim Kadlec - flétna

J. S. Bach: Sonáta h moll

Julie Kučerová - zobcová flétna, Alexandra Bláhová- hoboj, Monika Šujanová - cembalo

G. P. Telemann:Sonáta c moll

Marie Rosová - zpěv, Anežka Levová - flauto traverso, Michal Raitmayer - viola da gamba, Monika Šujanová - cembalo

G. P. Telemann: Der Harmonische Gottesdienst: Am Feste der. Heil.Drei Könige - Ihr Völker - 1. recitativ a árie

Kateřina Sáčková - zobcová flétna, Klára Přecechtělová - flétna, Monika Šujanová - cembalo

J. J. Quantz: Sonáta C dur

Tereza Frgalová - zpěv, Marián Hrdlička - housle, Veronika Vechetová - housle, Hana Kuželová - viola, Michal Raitmayer - violoncello, Anežka Levová a Julie Kučerová - zobcová flétna, Alexandra Bláhová a Alžběta Hlavicová - hoboj

J. S. Bach: árie Mein gläubiges Herze z kantáty Also hat Gott die Welt geliebt

J. S. Bach: árie Schafe können sicher weiden z kantáty Was mir behabt, ist nur die muntre Jagd

G. B. Pergolesi: árie Cujus animam gementem z oratoria Stabat mater

W. A. Mozart: Alleluia z moteta Exultate, jubilate

pondělí 22. května 2017 v 19:00, Sál Konzervatoře, Lužánecká 14