Koncert

Koncert barokního interpretačního semináře

Tim Kadlec - flétna

J. S. Bach: Sonáta h moll

Julie Kučerová - zobcová flétna, Alexandra Bláhová- hoboj, Monika Šujanová - cembalo

G. P. Telemann:Sonáta c moll

Marie Rosová - zpěv, Anežka Levová - flauto traverso, Michal Raitmayer - viola da gamba, Monika Šujanová - cembalo

G. P. Telemann: Der Harmonische Gottesdienst: Am Feste der. Heil.Drei Könige - Ihr Völker - 1. recitativ a árie

Kateřina Sáčková - zobcová flétna, Klára Přecechtělová - flétna, Monika Šujanová - cembalo

J. J. Quantz: Sonáta C dur

Tereza Frgalová - zpěv, Marián Hrdlička - housle, Veronika Vechetová - housle, Hana Kuželová - viola, Michal Raitmayer - violoncello, Anežka Levová a Julie Kučerová - zobcová flétna, Alexandra Bláhová a Alžběta Hlavicová - hoboj

J. S. Bach: árie Mein gläubiges Herze z kantáty Also hat Gott die Welt geliebt

J. S. Bach: árie Schafe können sicher weiden z kantáty Was mir behabt, ist nur die muntre Jagd

G. B. Pergolesi: árie Cujus animam gementem z oratoria Stabat mater

W. A. Mozart: Alleluia z moteta Exultate, jubilate

pondělí 22. května 2017 v 19:00, Sál Konzervatoře, Lužánecká 14