Koncert

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Barbora Kotolová - zpěv

G. F. Händel: Ah, mio cor

C. Maria von Weber: árie a kavatina Fatimy z opery Oberon

J. B. Foerster: cyklus: Pohádka o dlouhé touze a další

Klavírní spolupráce: Zdeněk Brož

Natálie Šimonová - klavír

L.van Beethoven: Sonáta D dur "Pastorální" op. 28

R. Schumann: Symfonické etudy ve formě variací op. 13

Ondřej Vinkler - kontrabas

K. Ditters von Dittersdorf: Koncert pro kontrabas E dur, KREBS 172

Klavírní spolupráce: Irena Marečková

čtvrtek, 4. května 2017 v 19:00, Sál Konzervatoře, Lužánecká 14

Vstupné: 100,- Kč